Κέντρο Ψυχοθεραπείας  Ὁμοῦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

 
 
 
Η ομαδική ψυχοθεραπεία (group therapy) σε αντίθεση με την ατομική, απαρτίζεται από 6-12 άτομα (θεραπευόμενοι) και από ένα με δύο ψυχοθεραπευτές (συνθεραπεία). Όπως και στην ατομική θεραπεία, η ομαδική διέπεται από ένα προκαθορισμένο πλαίσιο (κανόνες της ομάδας), το οποίο καθορίζει τις συνθήκες διεξαγωγής.

Η υψηλή αποτελεσματικότητα της ομαδικής θεραπείας έγκειται κατά κύριο λόγο στη δυναμική και την αλληλεπίδραση η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της. Εντός της ομάδας δίνεται στο άτομο η δυνατότητα εντός πλαισίου ασφαλείας να αναγνωρίσει κοινά προβλήματα και συμπεριφορές με άλλα άτομα, να ανακαλύψει νέες λύσεις σε παλιές άλυτες υποθέσεις, να πειραματιστεί αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές τις οποίες επιδιώκει να επιτύχει (φόβος έκθεσης, διεκδίκησης, κτλ.), να διερευνήσει και να θέσει τα προσωπικά του όρια και να μάθει να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τον ζωτικό του χώρο και τις ανάγκες του, να ανακαλύψει ποιές ανάγκες, τις οποίες θέλει να εκπληρώσει, ανήκουν πραγματικά σε εκείνον και ποιές ανήκουν σε άλλους (γονείς) κ.ά.

Η ομαδική θεραπεία εκφράζει το πέρασμα από το Εγώ (ατομική θεραπεία) στο Εμείς και αποτελεί ένα θεραπευτικό εργαλείο με αποδεδειγμένα μεγάλες δυνατότητες οι οποίες ασκούν βαθιά θετική επίδραση στον ανθρώπινο ψυχισμό.

Συμμετοχή στις ομάδες μπορούν να λάβουν και άτομα τα οποία δεν βρίσκονται σε ατομική θεραπεία και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση του εαυτού τους και των δυνατοτήτων τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός ατόμου στην ομάδα, το οποίο δεν βρίσκεται ατομική θεραπεία, είναι μια ατομική συνεδρία.
 
 
 
Ομαδική ψυχοθεραπεία Ὁμοῦ
 
 
 
 
Διάρκεια Ομάδας:

Οι ομάδες κατά κύριο λόγο διαρκούν περίπου 8-10 μήνες (μ.ο.). Αρχίζουν τον Σεπτέμβρη / Οκτώβρη και τελειώνουν Ιούνιο / Ιούλιο. Η κάθε συνάντηση πραγματοποιείται ανά εβδομάδα με διάρκεια 2 ώρες, είτε ανά δεκαπέντε ημέρες με διάρκεια 3 ώρες.

Η ομάδα κλείνει με ένα διήμερο/τριήμερο μαραθώνιο (εντατική πολυήμερη ομάδα), ο οποίος πραγματοποιείται συνήθως εκτός Αττικής σε επιλεγμένα μέρη τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την πραγματοποίηση αντίστοιχων εκδηλώσεων.