Κέντρο Ψυχοθεραπείας  Ὁμοῦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ατομική Ψυχοθεραπεία

 
 
 
Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι η ζωντανή συνδιαλλαγή δύο ισότιμων ατόμων (θεραπευτή-θεραπευομένου) με στόχο την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία καθιστούν δυσλειτουργική τη ζωή του θεραπευομένου. Εντός του θεραπευτικού πλαισίου της ατομικής ψυχοθεραπείας προκαθορίζεται ο τόπος συνάντησης, ο χρόνος, η συνολική διάρκεια, η αμοιβή κ.α.

Σε αντίθεση με παλαιότερες απόψεις, ο θεραπευόμενος σήμερα δεν είναι ένας παθητικός δέκτης ο οποίος υπακούει στις επιταγές της αυθεντίας (δηλ. του θεραπευτή). Ο θεραπευόμενος έχει ενεργή συμμετοχή στη θεραπεία καθώς και στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Δεν είναι αδρανής δέκτης. Είναι ενεργός πομπός και δέκτης ταυτόχρονα. Του δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθεί ότι δεν είναι έρμαιο του περιβάλλοντός του και μπορεί να έχει επίδραση στον εαυτό του αλλά και στο περιβάλλον το οποίο τον απαρτίζει. Ο θεραπευτής δίχως τη συνεργασία του θεραπευόμενου ελάχιστα μπορεί να επιτύχει.

Οι θεραπευτικές τεχνικές οι οποίες θα χρησιμοποιήσει ο θεραπευτής εξαρτώνται από την εκπαίδευσή του και αλλάζουν κατά περίπτωση ανάλογα με το αίτημα και το προφίλ του θεραπευόμενου. Πλέον αρκετοί θεραπευτές έχουν εκπαιδευτεί σε πάνω από μία σχολές και εργάζονται συνθετικά (μίξη διαφορετικών προσεγγίσεων), γεγονός το οποίο προσδίδει σημαντικά μεγαλύτερο εύρος παρεμβάσεων ανά περίπτωση συγκριτικά με την χρήση μιας μόνο θεραπευτικής μεθόδου.

Διαβάστε Περισσότερα...