Κέντρο Ψυχοθεραπείας  Ὁμοῦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πού απευθύνεται

 
 
 
Η ψυχοθεραπεία πλέον απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι) οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων, άγχους, διαχείρισης, θυμού, κρίσεις πανικού, φοβίες, διαταραχές του ύπνου, πένθος, χαμηλή αυτοπεποίθηση/αυτοεκτίμηση, ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές της διάθεσης, σεξουαλικές διαταραχές, προβλήματα στον εργασιακό χώρο, δυσκολία στη συναισθηματική έκφραση, πρόβλημα στην διαχείριση κρίσεων, εφηβεία, χρόνιες ασθένειες, δυσκολίες οριοθέτησης, εμμονές κ.ά.

Απευθύνεται επίσης σε άτομα τα οποία επιθυμούν να διευρύνουν την αυτογνωσία τους, να ανακαλύψουν νέες δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με τις πραγματικές τους ανάγκες και όχι να σπαταλούν το δυναμικό τους ικανοποιώντας ανάγκες τρίτων. Να επανενεργοποιήσουν την έμφυτη ικανότητα του οργανισμού για αυτορρύθμιση και αυτοίαση.

Ποιοτικά στοιχεία
Στοιχεία τα οποία κρίνεται απαραίτητο να απαντώνται σε οποιαδήποτε μορφή ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η εχεμύθεια και η απαρέγκλιτη τήρηση του απορρήτου, η καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, η άνευ όρων αποδοχή, η ενσυναίσθηση και η γνησιότητα του θεραπευτή. Η εχεμύθεια και το απόρρητο παύουν να ισχύουν όταν συντρέχει κίνδυνος κατά της ζωής.

Βραχεία Ψυχοθεραπεία
Η βραχεία ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία περιορισμένης χρονικά διάρκειας. Απευθύνεται σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να λάβουν βοήθεια και να αντιμετωπίσουν κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έχει ανακύψει στη ζωή τους. Η διάρκεια αυτής δύναται να διαρκέσει από 15 έως 20 θεραπευτικές συνεδρίες. Ενδέχεται κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συνεδριών να ανακύψουν πρόσθετα ζητήματα, πλέον του αρχικού και να αναπροσαρμοστεί ο αρχικός θεραπευτικός σχεδιασμός και κατά συνέπεια η χρονική διάρκεια.