Κέντρο Ψυχοθεραπείας  Ὁμοῦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ἀγαπᾶμε τον εαυτό μας!
Ὁμοῦ σημαίνει μαζί, ὁμοῦ σημαίνει από κοινού, ὁμοῦ σημαίνει αντάμα...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ατομική Ψυχοθεραπεία
 
 
 
Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι η ζωντανή συνδιαλλαγή δύο ισότιμων ατόμων (θεραπευτή-θεραπευομένου) ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 
 
 
Η ομαδική ψυχοθεραπεία (group therapy) σε αντίθεση με την ατομική, απαρτίζεται από 6-12 άτομα ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Που Απευθύνεται;
 
 
 
Η ψυχοθεραπεία πλέον απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες ... )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποστήριξη Παιδιών & Γονέων για Πανελλήνιες
 
 
 
Η ομάδα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μαθητές-τριες των Β΄ και Γ΄Λυκείου...
 
 
 
 
 
 
 
 

Κέντρο Ψυχοθεραπείας Ὁμοῦ στo Νέο Κόσμο

 
Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας Ὁμοῦ στο Νέο Κόσμο δημιουργήθηκε με σκοπό να σας γνωρίσουμε ότι η ψυχοθεραπεία λειτουργεί και έχει αποτελέσματα τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Η έμπειρη ομάδα των ψυχοθεραπευτών μας παρέχει στους θεραπευόμενους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν απωθημένες πλευρές του εαυτού τους, δυσλειτουργικές συμπεριφορές (κ.ά.), μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τον θεραπευτή τους ή και με <<άλλους>> και να τις επιλύσουν. Η επιστημονική ομάδα του κέντρου μας στο Νέο Κόσμο αποτελεί εγγύηση για ένα εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Ψυχοθεραπεία (ατομική, ομαδική κ.ά.) καλείται η θεραπευτική διαδικασία, η οποία διαδραματίζεται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα, τον θεραπευτή και τον/τους θεραπευόμενο/ους, σε τακτική βάση και εντός συγκεκριμένου πλαισίου έχοντας ως απώτερο στόχο την επιτυχή επίλυση, κατά το δυνατόν, των προβλημάτων τα οποία καθιστούν τη ζωή του ατόμου δυσλειτουργική.

Στο κέντρο Ψυχοθεραπείας Ὁμοῦ στο Νέο Κόσμο οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, σε σταθερή τοποθεσία, ώρα και ημέρα, οι οποίες ορίζονται από κοινού από τα δυο μέρη.

Στοιχεία τα οποία κρίνεται απαραίτητο να απαντώνται σε οποιαδήποτε μορφή ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η εχεμύθεια και η απαρέγκλιτη τήρηση του απορρήτου, η καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, η άνευ όρων αποδοχή, η ενσυναίσθηση και η γνησιότητα του θεραπευτή.

Η εχεμύθεια και το απόρρητο παύουν να ισχύουν όταν συντρέχει κίνδυνος κατά της ζωής.
 
 
Ενημερωθείτε σχετικά με τον Μαραθώνιο στην Αμφίκαια 4-6 Οκτωβρίου 2019 εδώ.
 
 
 
Είδη - Σχολές Ψυχοθεραπείας

Έχουν καταγραφεί πλήθος ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.

Τα είδη της ψυχοθεραπείας προσδιορίζονται αρχικά από τη θεωρητική προσέγγιση την οποία ακολουθούν, καθώς επίσης και από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Οι προσεγγίσεις αυτές στηρίζονται στις βασικές αρχές τις οποίες έχει θεμελιώσει ο εκάστοτε ιδρυτής.

 
 
 
 
 
Ψυχοθεραπεία και Ιατρική

Η ψυχοθεραπεία δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ιατρική πράξη και δεν αντιμάχεται τη θεραπεία με φάρμακα.

Λειτουργεί συνδυαστικά με την υφιστάμενη ιατρική αγωγή, όπου αυτή προϋπάρχει ή οπουδήποτε πρόκειται να ξεκινήσει.

Συχνά, κατά την οξεία φάση ορισμένων διαταραχών κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής (από ψυχίατρο) με τη ψυχοθεραπεία για την άμεση ανακούφιση του ατόμου από τα έντονα συμπτώματα και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον θεραπευόμενο στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.


 
 
 
 
 
Περιορισμοί:
Άτομα τα οποία νοσούν από βαριές ψυχιατρικές ασθένειες υποχρεούνται σε ταυτόχρονη ψυχιατρική παρακολούθηση (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, μείζονα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας).
 
 
 

Φόρμα Επικοινωνίας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Χώρος μας: